تماس با اهواز سرویس

آدرس

شعبه 1 : تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان اشراقی، روبروی مرکز بهداشت پ 18

شماره تماس : 02122881719

شعبه 2 : اهواز، زیتون کارمندی، خیابان کمیل، پلاک ۱۱

شماره تماس :  06133213167 – 06134470344 

ساعت کاری : هر روز هفته 9 صبح الی 9 شب

Rate this page