مراحل ثبت درخواست نصب و تعمیرات دوربین مداربسته سامسونگ در اهواز

2 – می توانید با تماس گرفتن به مرکز نصب و تعمیرات دوربین مداربسته سامسونگ در اهواز ، جهت نصب دوربین مداربسته خود و یا برای تعمیر می توانید مشکل دستگاه خود را ثبت کرده و تقاضای تکنسین مربوطه را با توجه به برند دستگاه درخواست نمایید.

1– می توانید از طریق فرم و انتخاب دستگاه مربوطه و گذاشتن فقط یه شماره تماس این کار را انجام دهید و تماس را به ما بسپارید.