اطلاعیه عدم تعمیر انواع موبایل و تبلت در شهر اهواز